Yritysblogi, hyödyt ja haitat

Yhä useampi ihminen viettää yhä suuremman osan ajastaan verkossa. Tietokoneella, tabletilla, puhelimella. Internet ja sosiaalinen media ovat yhä kasvava osa nyky-ihmisen elämää. Vaikkakin samaan aikaan on nähtävissä myös kasvava trendi niitä vastaan.

Yritykset ovat jo pitkän aikaa ymmärtäneet sosiaalisen median voiman ja tärkeyden. Yrityksillä on useasti omat tilinsä facebookissa, twitterissä ja esimerkiksi instagramissa. Mutta miten olisi blogin tekeminen?
Monet yksityishenkilöt pitävät blogeja. Löytyy ruokablogia, kissablogia, koirablogia, blogien pitämisestä keskustelevaa blogia ym. Harvalla yrityksellä vielä sen sijaan on oma blogi. Jollei sellaiseksi kutsuta useasti päivitettävää facebook profiilia. ”Sosiaalisen median vastaava” on yhä useamman yrityksen palkkalistoilla. Tuo tai nämä henkilöt ovat vastuussa mitä yritys haluaa julkaista itsestään verkossa. Millä tavalla sitten blogi voisi hyödyntää yritystä?
On kaksi vaihtoehtoa lähestyä yritysblogi ajatusta. Ensimmäinen on, että yksi tai useampi työntekijä pitävät yllä jokapäiväistä blogia työpäivän kulusta ja yrityksen tilanteesta. Toinen vaihtoehto on, että yrityksellä on täysin oma bloginsa, jossa blogin pitäjä on yritys itsessään. Näiden kahden ero onkin siinä, että yksityishenkilön pitämänä blogin täytyy keskittyä enemmän tämän tietyn yksilön työhön, mutta jos blogia pidetään yrityksen nimellä voidaan tällöin ajatella pidettävän blogia kolmannessa persoonassa. Yritys voi aloittaa päivän esimerkiksi ” Hyvää ja aurinkoista aamua X:n tehtaalta! Työntekijät näyttävät pikkuhiljaa palaavan takaisin arkeen ja uusi hieno työviikko on jälleen edessä. Tänään töissä aloittaa myös Marjatta, joka on uusi toimistosihteerimme. Aamukahvien jälkeen lisää tulevan viikon haasteista”

Sosiaalinen media ja yritysblogit
Minun oma mielipiteeni on, että yritysblogin hyviin puoliin voidaan lukea mm. että mahdolliset työnhakijat voivat seurata minkälaista työskentely kyseisessä yrityksessä on, blogi myös luo läheisempää kuvaa yritykseen ja erityisesti yrityksen johto ja henkilökunta lähentyvät tietyllä tavalla toisiaan. Blogi voi myös kertoa mahdollisille sijoittajille minkälainen ilmapiiri yrityksessä vallitsee. Huonot puolet tulevatkin enemmän esiin itse kirjoittajan puolelta. Jos kirjoittaja ilmaisee asiat väärällä tavalla saa yritys vääränlaista julkisuutta. Esimerkiksi jos Matti kertoo kuinka raskasta on tehtaalla työnnellä painavia esineitä paikasta toiseen ja kuinka hänen selkänsä on kipeä, niin mahdolliset uudet työntekijät pitävät tätä huonona asiana. Sen sijaan, jos Matti ilmaisee asian, että välillä töissä joutuu koville, mutta yrityksen hyvät terveyspalvelut auttavat häntä käymään joka kuukausi fysioterapiassa niin ero kahden samasta asiasta olevan lauseen välillä on kuin yöllä ja päivällä. Yritysblogia on erittäin helppo päivittää myös etänä, jos siihen on tarvetta.
Summa summarum, yritysblogin perustaminen luo varmasti hyvän kuvan yrityksestä, mutta yrityksen tulee tarkoin miettiä kuka tai ketkä blogista vastaavat. Koska kyse on blogista minusta sitä pitäisi voida päivittää kattavammin kuin muita sosiaalisen median palveluita. Näin ollen blogin pitäminen voi olla myös työläämpää. Haluaako yritys sitten maksaa tästä ylimääräistä vai voiko työntekijä täyttää blogia työpäivän aikana onkin sitten yrityksen itsensä tarkoin harkittava asia.

Etätoimiston edut verkkoliiketoimintaan keskittyvissä yrityksissä

Vanhat toimiston klo 8-16 tai 9-17 työasenteet ja -tavat muuttuvat hitaasti. Kellon mukaan aina toimistossa työskennelleen voi olla vaikea asennoitua työn tekemisen uusiin malleihin, mutta se ei ole kuitenkaan mahdotonta. Siinä missä ennen työntekijä istui esimiehen valvovan silmän alla, nyt kotikone pitää yhteydestä huolen sekä samalla etätyöntekijän ajan tasalla. Kaikille aloille ja työpaikoille ei etätyö sovi, mutta useimmiten se onkin vaihtoehtona luovilla aloilla tai it-työläisille. Etätyötä voi toki tehdä osana työviikkoa myös perinteisissä toimistotöissä, kun järjestää työt niin, että esimerkiksi perjantaina ei ole palavereja tai asiakastapaamisia.

Videolla vinkkejä etätyöpisteen suunnitteluun.
Ihminen on aina ollut ja on edelleen perusluonteeltaan muutosvastainen, mutta pelkästään tietotekniikan huima kehitys viimeisen parinkymmenen vuoden aikana on pakottanut ihmisenkin muuttumaan. Kehitys ei ole ollut vain hyväksi, sillä samalla elämän tahti on kiristynyt ja työ vaatii nyt monin tavoin enemmän kuin ennen. Saman kahdeksan tunnin työpäivän aikana pitää saadakin tehdyksi paljon enemmän. Työntekijän aikaa ja voimavaroja kuluttaa myös kilpailu muitten työntekijöitten kesken sekä työasioiden miettiminen vapaa-aikana, kun työpäivä ei siihen enää riitä. Etätyö voikin merkitä joillekin tekijöilleen suoraa elämänlaadun kohentumista. Työpäivissä kotona on enemmän läsnäoloa, minkä on huomattu lisäävän tehokkuutta, ja samalla sen on huomattu vähentävän muiden kustannusten ohella myös sairauspoissaoloja.

Unelmien kotitoimisto rakentumassa
Etätyön teettäminen on noussut monissa yrityksissä varteenotettavaksi vaihtoehdoksi muun muassa juuri kasvavien kuluerien paineessa. Työtiloja halutaan käyttää kustannustehokkaammin, ja silloin eräs ratkaisu on ulkoistaa osa toimiston toiminnoista etätyön kautta. Etätyö säästää resursseja myös työntekijältä, sillä vuositasolla voi syntyä tuntuvaa säästöä matkakuluissa kodin ja työpaikan välillä sekä ajassa. Yhä korkeammalle kohoavat vuokrat ajavat monet etsimään asunnon yhä kauempaa, ja se merkitsee päivittäin pitkiä työmatkoja. Etätyössä tämän päivittäin säästyvän parituntisen voi käyttää esimerkiksi työntekoon.

Etäältä työskentely, eli etätyö saattaa sopia kokonaisuudessaan yksinasuvalle paremmin kuin perheelliselle, tosin sekin voi olla vain järjestelykysymys. Toisaalta työ kaukana toimistosta voi tuntua yksinäiseltä, mutta tarkemmin ajatellen, omassa huoneessaan istuva sihteeri voi olla työpaikallaan yksinäisempi kuin etätyöläinen. Skype yhdistää kotona työskentelevän helposti fyysiseen työpaikkaan ja samanaikaisesti jopa useampaan työkaveriin. Palaveriin osallistuminenkaan ei enää edellytä välttämättä työpaikalle menoa. Perheellinen voi kotona työskentelyä varten tarvita erillisen työhuoneen, mutta toisaalta perhe saattaa toimia paremmin, kun isä tai äiti ei ole aina poissa kotoa. Lisähaasteita voi tuoda työajan sovittaminen muun perheen elämään sopivaksi.
Itselleni etätyö on mieleinen työn tekemisen vaihtoehto. Voin itse valita milloin ja missä työskentelen, ja jos työni on luovaa, valitsen työtuntini inspiraation mukaan ja paikan sen mukaan, mikä inspiroi. Kesällä työpisteeni voi olla vaikkapa oma parveke tai hiekkaranta meren rannalla.Voin myös tehdä töitä yön viileydessä ja hiljaisuudessa, jos niin haluan.